STANDARDY

BYTOVÉ JEDNOTKY


VNITŘNÍ POVRCHY

PODLAHOVÉ KRYTIY

VSTUPNÍ A VNITŘNÍ DVEŘE

OKNA

TELEFON, TELEVIZE, INTERCOM

ZABEZPEČENÍ JEDNOTEK

VYTÁPĚNÍ

ELEKTROINSTALACE

ZDRAVOTNÍ TECHNIKA

OSTATNÍ VYBAVENÍ


DOMY, SPOLEČNÉ PROSTORY


NOSNÉ A NENOSNÉ KONSTRUKCE

VENKOVNÍ FASÁDNÍ POVRCHY

STŘECHY

DVEŘE

SCHODIŠTĚ, HALY, CHODBY

PARKOVÁNÍ

Poznámka : Standardy povrchů a vnitřního vybavení je orientační a mohou být zaměněny za jiné adekvátní materiály.

Nahoru